Byalaget

Jägarvallens Byalag har som mål att värna om alla boende i Jägarvallens bostadsområde och att skapa gemenskap och sammanhållning i området. Byalaget verkar också för att nå alla i området med bred och aktuell information, för att detta ska uppnås krävs att så många som möjligt är medlemmar i Byalaget.

Bli medlem nu!

Styrelsen

Styrelsen för Jägarvallens Byalag håller regelbundna möten tillsammans med Fritidskommittén. På styrelsemötena behandlas frågor som berör oss som bor i området. Exempel på frågor som tas upp är förslag på gemensamma aktiviteter, drift och förbättringar av våra anläggningar och behandling av motioner från Byalagets medlemmar. Styrelsen för Byalaget tillsammans med Fritidskommittén ansvarar även för driften av våra gemensamma anläggningar som Björlundsgården, isbanan, grillplats, bouleplan etc. Plusgiro till Byalaget är 254694-3 och vårt Swish-nummer är 123 013 35 20.

Ordförande:
Tove Nyqvist
Grönbrinksgatan 7A
Tel:  0736 107688
E-Post: tove@jagarvallensbyalag.se

Kassör:
Linda Fredriksson
Mjärdevigatan 12
Tel: 070 – 217 41 35
E-Post: linda@jagarvallensbyalag.se

Sekreterare:
Ben Hammarsten
E-Post: ben@jagarvallensbyalag.se

Sofia Nyberg
E-Post: sofia@jagarvallensbyalag.se

Felix Grönqvist
E-Post: felix@jagarvallensbyalag.se

Simon Tegelid
E-Post: simon@jagarvallensbyalag.se

Andreas Bergner
E-Post: andreas@jagarvallensbyalag.se


Valberedning:
Monica Linnér & Elisabeth Hilding

Revisorer:
Rolf Enquist & Annika Thunfelt