Fältrådet

Fältrådet är en ett forum för boende i närheten till Malmens flygfält. När förändringar ska ske i samband med t ex utökade flygtider på Malmen, informeras detta bland annat genom fältrådet. Jägarvallens bostadsområde har i fältrådet en ordinarie representant och en suppleant. Vid frågor eller om ni vill ta upp något i detta forum, kontakta dessa representanter. Om man vill läsa protokoll från mötena så går det bra att kontakta Per Nordgren.

Ordinarie Representant
Per Nordgren
Grönbrinksgatan 10
Tel: 073 – 437 16 36
E-Post: perno@jagarvallensbyalag.se