Grannar i samverkan

Sammanhållande för hela området är Kjell Edelönn

Operation samverkan mot skador

Projektet har som syfte att förhindra inbrott i området och minska riskerna för brand- och vattenskador. För detta ändamål har nedanstående checklistor tagits fram:

Inbrott:

Checklista för att förebygga villainbrott

Förslag till åtgärder

 • Förse dörrarna med godkända låsenheter, dvs 7-tillhållarlås eller motsvarande samt säkerhetsbleck.
 • Bakkantsbeslag
 • Förse öppningsbara fönster i bottenvåningen och källare med lås
 • Komplettera eventuellt med larm
 • Märk och fotografera föremål
 • Mikropunktsmärkning

Åtgärder när huset lämnas tomt mer än över dagen

 • Se till att huset ser bebott ut. Släpp inte ner persiennerna i alla rum
 • Låt grannen veta hur länge ni är borta
 • Se till att någon vet var ni finns
 • Be någon ta ta in posten

Ytterligar åtgärder kan vara att

 • Tända belysningen någonstans ibland (oregelbundet) med timer eller på annat sätt
 • Se till att radion går på ibland vid vissa tillfällen
 • Ha en bil parkerad på garageuppfarten
 • Låt grannen hänga tvätt hos er ibland
 • Få hjälp med att sköta blomrabatter och gräsmattor
 • Se till att någon tar hand om snöröjning när ni är borta
 • Låt grannen soptunnan

Vatten

Checklista för att undvika Vattenskador

Badrum, duschrum och tvättstuga

 • Rengör golvbrunnar och tvättställsavlopp varje halvår
 • Kontrollera att skarvar och rörgenomgångar är täta

Kök

 • Kontrollera vatten- och avloppsrör till diskbänken (känn med handen)
 • Kontrollera slangar till och från diskmaskinen
 • Kontrollera under dskmaskinen när den är igång, finns plastmatta med uppvikta kanter under maskinen

Värmepanna, värmeväxlare och fjärrvärmekulvert

 • Kontrollera regelbundet att smygläckage inte uppstått
 • Kontrollera läckage från radiatorer och luftningsventiler

Utvändig vattenkran

 • Frysrisk vintertid. Tag bort slangnipplar som hindrar vatten att rinna ut

Huvudvattenkran

 • Informera alla familjemedlemmar om var husets huvudkran för inkommande vatten stitter och hur man stänger av den ifall olyckan är framme

Vattenlarm

 • Installera ett vattenlarm så får du ett vattensäkert kök.

Brand

Checklista brandförebyggande åtgärder

 • Dra alltid ur sladden till kaffebryggaren, brödrosten och strykjärnet eller skaffa en säkerhetstimer
 • Stäng av TVn med strömbrytaren, inte bara med fjärrkontrollen
 • TV, video och stereo ska stå fritt, så att inte luftcirkulationen hindras
 • Låt inte tvätt- och diskmaskiner vara på när du går och lägger dig eller går hemifrån
 • En torktumlare ska göras rent eftersom luddet kan bli brandfarligt
 • Fett och olja kan börja brinna om det blir för hög temperatur. När du steker eller friterar bör du ha ett lock till hands för att kunna kväva
 • Rengör regelbundet filtret till köksfläkten
 • Elelement och bastuaggregat är farliga ställen att torka tvätt på
 • Den som går sist ut ur rummet släcker de levande ljusen

Samordnare