Fritidskommittén

Fritidskommittén i Jägarvallen är en undersektion till Malmslätts AIK. Kommittén arbetar för att boende i Jägarvallen ska kunna utöva sina fritidsktiviteter i området. Kommittén ansvarar därför tillsammans med Byalaget för att driva en isbana, tennisbana och basketplan. Dessutom finns det i området en terrängbana som underhålls av Kommittén och Byalaget.

Fritidskommitténs Plusgiro: 420 77 44 – 6

Styrelsen

Ordförande:
Tove Nyqvist
Grönbrinksgatan 7A
Tel:  0736 107688
E-Post: tove@jagarvallensbyalag.se

Kassör:
Rafael Kuzminski
Holketorpsgatan 4
E-Post: raffe@jagarvallensbyalag.se

Peter Mårdestam
E-Post: peter@jagarvallensbyalag.se

Fredrik Svensson
E-Post: fredrik@jagarvallensbyalag.se