Om Jägarvallen

Många undrar säkert över hur Byalaget och Fritidskommittén kommit till och kanske också varför den senare tillhör MAIK.

Anledningen till att det är så här och att vi dessutom har tillgång till anläggningen, som nu mer heter Björklundsgården är en ganska lång historia.

I Jägarvallen i slutet på 50-talet gick barnen som bodde i området i två olika skolor, en del av barnen gick i Kärna och resterande barn gick i Slaka skola. Det var långt till Malmslätt och en hård trafikerad Riks-1:a som passerade rakt i genom byn och barnen ville till Malmslätt för att utföra sina fritidsaktiviteter. Alla tyckte det vore bättre om barnen kunde utföra fritidsaktiviteterna i Jägarvallen och på så sätt slippa åka till Malmslätt, dessutom skulle det skapa bättre sammanhållning för barnen i Jägarvallen.

Arnold Eriksson tog då saken i sina egna händer under vintrarna 1958-59, och med hjälp av gamla formluckor gjorde han en isbana dessa vintrar. Arnold spolade med mycket möda och besvär, men is blev det, och denna första isbana låg då vid Tingsvägen 22 D och 24 A.

1960 togs det kontakt med ”Pajken” Lövqvist på MAIK och Erlis Norlén på kommun för att ordna någonstans att friidrotta för jägarvallsborna. Första förslaget från kommun var det grönområde som ligger bakom nuvarande pumpstation vid Jägarvallsvägen. Men eftersom Riks-1:an gick rakt i genom Jägarvallen så var det alldeles för farligt för barnen att ha ett grönområde där. Andra förslaget blev då att köpa in fastigheten Björklund av Olga Eriksson, som var till salu och då ingick fina grönområden till fastigheten. Affären mellan Olga Eriksson och kommunen blev av till ett pris på 36.000 kronor.

Nu kom tanken på att bilda en fritidsanläggning, och för att få kommunal hjälp ingå i Malmslätts allmänna idrottsklubb. 25 april 1961 hölls ett informationsmöte under ledning av Bo Lövqvist hemma hos Helge Hillberts och efter en rundvandring på de nya domänerna runt den tilltänkta samlingslokalen Björklundsgården så beslutades att bilda Jägarvallens Fritidsanläggning. I den första styrelsen blev Helge Hillberts ordförande, Karl-Erik Anund sekreterare, Arnold Eriksson kassör och övriga ledamöter var Stig Larsson, Folke Grip, Erik Fritz, John-Arne Pettersson.

Nu var första åtgärden att inhämta upplysningar från Erlis Norlén för avvägning av den tilltänkta fotbollsplanen, sedan ordna en arbetsdag, 23 maj 1961, för att såga ner träd och grovplanera marken. 8 juni hölls första styrelsemötet och kassören meddelade att det fanns 100:- i kassan. Man ansökte att kommunen skulle skänka fastigheten Björklund och önskade att Kärna/Slaka församlingar skulle sköta den. Man planerade att bygga om hönshuset till ett föreningshus. 11 september kom svarsskrivelse från Kärna kommunnämd att fastigheten Björklund får disponeras av fritidsanläggningen. 27 september kom ett färdigt förslag på ombyggnad från ingenjör Wincrantz. 1 november börjar arbetet med den nya isbanan, och matjorden skrapas bort och säljs för 15 kronor kubikmetern. 18 december beslutar styrelsen att fastigheten skall heta Björklundsgården.

26 mars 1962 äger det första årsmötet rum på Kärna skola och på dagordningen står namnändring av anläggningen till Jägarvallens Fritidsnämnd. 2 april bildas en grupp som skall bygga om hönshuset till föreningslokal. För arbetet utgick ersättning med 2 kronor i timmen.

16 september 1963 hålls en visning för de boende av det nya föreningshuset.

27 februari 1964 kom frågan upp hur svårt det skulle vara att ordna sarg runt den nyspolade isen vid sidan om fotbollsplan. Givetvis fixades det en sarg inom en månad. 7 september meddelade Allmänna Arvsfonden att det anslagits 7.000 kronor till det nya föreningshuset Björklundsgården. 27 september invigdes Björklundsgården av kyrkoherde Lindskog med gudstjänst i lokalen.

17 mars 1967 byter anläggningen namn till Jägarvallens Fritidskommitté.

7 april 1981 bildas även Jägarvallens Byalag och från detta datum samarbetar dessa föreningar med varandra med all verksamhet och underhåll av anläggningen i Jägarvallen.

9 september 2001 hölls ett stormöte för de boende angående fastigheten Björklund. Jägarvallens Byalag hade fått en förfrågan från Linköpings kommun om att få överta fastigheten. Då fastigheten behövde repareras ordentligt och pengar saknades så var alla eniga om att inte överta den. Kommunen rev byggnaden under december. Av fastigheten Björklund återstod nu endast Byalagets föreningslokal, det som tidigare var hönshus, och grönområdena.

Fritidsområdet med Björklundsgården som samlingsplats och en fungerande fritidsanläggning har idag fotbollsplan, ishockeyrink, tennisplan, motionsspår, bouleplan och grillplats.